Fundacja Stypendialna
im. Jana Antoniego Czechnickiego

35-030 Rzeszów, ul. 3 Maja 4/5
Biuro czynne wtorek godz. 1500-1700

tel./fax 17 852 87 91, e-mail: fsczechnicki@interia.pl
tel. kom. 602 594 804

Informacja o patronie Fundacji

Informacja o patronie Fundacji Janie Antonim Czechnickim

Jan Antoni Czechnicki urodził się w 1922r w Rzeszowie. Uczęszczał do gimnazjum im.ks.Stanisława Konarskiego przy ulicy 3 Maja w Rzeszowie.

Po wojnie ukończył Akademię Handlową w Krakowie. Początkowo pracował w Banku Inwestycyjnym w Rzeszowie, następnie w Rzeszowskim Przedsiębiorstwie Budownictwa Przemysłowego na stanowisku Głównego Księgowego. Był żonaty, nie miał dzieci, zmarł w 1987r.

Budynek przy ulicy Grunwaldzkiej 34, który obecnie stanowi własność Fundacji, odziedziczył po ojcu Antonim Czechnickim, rzeszowskim kupcu, współwłaścicielu Firmy Czechnicki-Kraus i S-ka zajmującej się handlem i eksportem nierogacizny i przetworów rolnych oraz przetworów mięsnych.

Antoni Czechnicki działał charytatywnie w Zarządzie Towarzystwa Zaliczkowego i Kredytowego Spółdzielni z o.o. w Rzeszowie ul. Sokoła 6, które udzielało nisko oprocentowanych pożyczek rzeszowskim kupcom i rzemieślnikom / obecnie BRE –Bank Rozwoju Eksportu /.

Realizacja Zdzislowicz.pl - Strony WWW Rzeszów