Fundacja Stypendialna
im. Jana Antoniego Czechnickiego

35-068 Rzeszów ul. Grunwaldzka 34/1
Biuro czynne wtorek godz. 1500-1700

tel./fax 17 852 87 91, e-mail: fundacja@res.pl
tel. kom. 602 594 804

Fundacja Stypendialna
im. Jana Antoniego Czechnickiego


Dla zdolnych uczniów i studentów
znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.

Realizacja Zdzislowicz.pl - Strony WWW Rzeszów